Cennik usług archiwizacyjnych i przechowywania akt :

Lp. Opis Cenna
1. kat. A ( Podana wyżej cena archiwizacji akt kat A jest ceną orientacyjną, ostateczna cena jest zależna od rodzaju akt oraz wymagań Archiwum Państwowego co do sposobu ich opracowania) od 1300,00 PLN / 1mb
- kat. BE50, BE25 265,00 PLN / 1mb
- kat. B50, B30, B25 265,00 PLN / 1mb
- kat. B20 250,00 PLN / 1mb
- kat. B10 220,00 PLN / 1mb
- kat. B5, B3, B2, Bc 185,00 PLN / 1mb
- akta osobowe 1-go pracownika 4,70 PLN / szt.
- akta osobowe 1-go pracownika wraz z wystawieniem druku Rp-7) 34 PLN / szt.
2. Brakowanie akt kat. B, Bc 85,00 PLN / 1mb
3. Wywóz i zniszczenie akt 68,00 PLN / 1mb
4. Prace godzinowe wg uzgodnień 47,00 PLN / 1 rgodz.
5. Opracowanie Instrukcji Archiwalnej dla Archiwum Zakładowego 2600,00 PLN
6. Przechowywanie akt - opłata roczna: - przechowanie uporządkowanych i zewidencjonowanych akt kat. B 94,00 PLN / za 1 mb rocznie
7. Przechowywanie akt - opłaty za cały okres składowania
- kat. B50 2950,00 PLN / 1mb
- kat. B25 1750,00 PLN / 1mb
- kat. B20 1600,00 PLN / 1mb
- kat. B15 1450,00 PLN  / 1mb
- kat. B12 1300,00 PLN / 1mb
- kat. B10 1150,00 PLN / 1mb
- kat. B7 800,00 PLN / 1mb
- kat. B6 700,00 PLN / 1mb
- kat. B5 600,00 PLN / 1mb
8. Usługa kompleksowa - archiwizacja i przechowanie dokumentacji, za każdy mb. dokumentacji podlegającej przechowaniu po uprzedmim wyłączeniu akt wybrakowanych 1500,00 PLN / 1mb
Do podanych wyżej cen jednostkowych należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty powstałe podczas postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego przyjmowane są do przechowania nieodpłatnie.

Powyższe ceny, są cenami umownymi, w przypadku większej ilości akt stosujemy korzystne rabaty i ulgi cenowe.
© 2001 - 2018    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 657515 razy