Cennik usług archiwizacyjnych i przechowywania akt :

Lp. Opis Cenna
1. kat. A ( Podana wyżej cena archiwizacji akt kat A jest ceną orientacyjną, ostateczna cena jest zależna od rodzaju akt oraz wymagań Archiwum Państwowego co do sposobu ich opracowania) od 800,00 PLN / 1mb
- kat. BE50, BE25 210,00 PLN / 1mb
- kat. B50, B30, B25 210,00 PLN / 1mb
- kat. B20 210,00 PLN / 1mb
- kat. B10 180,00 PLN / 1mb
- kat. B5, B3, B2, Bc 145,00 PLN / 1mb
- akta osobowe 1-go pracownika 3,90 PLN / szt.
- akta osobowe 1-go pracownika wraz z wystawieniem druku Rp-7) 25,50 PLN / szt.
2. Brakowanie akt kat. B, Bc 65,00 PLN / 1mb
3. Wywóz i zniszczenie akt 55,00 PLN / 1mb
4. Prace godzinowe wg uzgodnień 38,00 PLN / 1 rgodz.
5. Opracowanie Instrukcji Archiwalnej dla Archiwum Zakładowego 2000,00 PLN
6. Przechowywanie akt - opłata roczna: - przechowanie uporządkowanych i zewidencjonowanych akt kat. B 82,00 PLN / za 1 mb rocznie
7. Przechowywanie akt - opłaty za cały okres składowania
- kat. B50 2550,00 PLN / 1mb
- kat. B25 1450,00 PLN / 1mb
- kat. B20 1300,00 PLN / 1mb
- kat. B15 1200,00 PLN / 1mb
- kat. B12 1050,00 PLN / 1mb
- kat. B10 870,00 PLN / 1mb
- kat. B7 650,00 PLN / 1mb
- kat. B6 550,00 PLN / 1mb
- kat. B5 480,00 PLN / 1mb
8. Usługa kompleksowa - archiwizacja i przechowanie dokumentacji, za każdy mb. dokumentacji podlegającej przechowaniu po uprzedmim wyłączeniu akt wybrakowanych 1200,00 PLN / 1mb
Do podanych wyżej cen jednostkowych należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty powstałe podczas postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego przyjmowane są do przechowania nieodpłatnie.

Powyższe ceny, są cenami umownymi, w przypadku większej ilości akt stosujemy korzystne rabaty i ulgi cenowe.
© 2001 - 2017    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 524755 razy