Cennik usług archiwizacyjnych i przechowywania akt :

Lp. Opis Cenna
1. kat. A ( Podana wyżej cena archiwizacji akt kat A jest ceną orientacyjną, ostateczna cena jest zależna od rodzaju akt oraz wymagań Archiwum Państwowego co do sposobu ich opracowania) od 300,00 PLN / 1mb
- kat. BE50, BE25 185,00 PLN / 1mb
- kat. B50, B30, B25 185,00 PLN / 1mb
- kat. B20 185,00 PLN / 1mb
- kat. B10 155,00 PLN / 1mb
- kat. B7, B5 125,00 PLN / 1mb
- akta osobowe 1-go pracownika 3,40 PLN / szt
- akta osobowe 1-go pracownika wraz z wystawieniem druku Rp-7) 15,65 PLN / szt
2. Brakowanie akt kat. B, Bc 55,00 PLN / 1mb
3. Wywóz i likwidacja akt 45,00 PLN / 1mb
4. Prace godzinowe 32,00 PLN / 1 rob godz
5. Opracowanie Instrukcji Archiwalnej dla Archiwum Zakładowego 1080,00 PLN
6. Przechowywanie akt - opłata roczna: - przechowanie uporządkowanych i zewidencjonowanych akt kat. B 68,00 PLN / za 1 mb rocznie
7. Przechowywanie akt - opłaty za cały okres składowania
- kat. B50 2250,00 PLN / 1mb
- kat. B25 1250,00 PLN / 1mb
- kat. B20 1150,00 PLN / 1mb
- kat. B15 1050,00 PLN / 1mb
- kat. B12 850,00 PLN / 1mb
- kat. B10 750,00 PLN / 1mb
- kat. B7 550,00 PLN / 1mb
- kat. B6 480,00 PLN / 1mb
- kat. B5 420,00 PLN / 1mb
8. Usługa kompleksowa - archiwizacja i przechowanie dokumentacji, za każdy mb. dokumentacji podlegającej przechowaniu po uprzedmim wyłączeniu akt wybrakowanych 1200,00 PLN / 1mb
© 2001 - 2017    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 506137 razy