Województwo Zachodniopomorskie 
 
Lp. Nazwa podmiotu Akta osobowe Akta płacowe
1 APEXIM-POMORZE Sp. z o.o., 70-562 Szczecin, Pl. Orła Białego 10 1994-2002 1995-2002
2 Centralna Agencja Fotograficzna RSW Prasa Oddział w Szczecinie 1969-1974 1974*
3 Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe, Oddział w Szczecinie, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8 1992-19995 1992-1995
4 Krajowa Agencja Wydawnicza-Szczecin Sp. z o.o., 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8 1995-1999 1995-1999
5 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch Krajowa Agencja Wydawnicza, Oddział w Szczecinie, 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 5 1976-1991 1976-1991
6 Wydawnictwo Artystyczno Graficzne RSW Prasa Oddział w Szczecinie, pl. Hołdu Pruskiego 8 1967-1972 brak
7 Wydawnictwo Artystyczno Graficzne RSW Prasa-Książka-Ruch Oddział w Szczecinie, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8 1973-1975 1974-1975*
 

  * Dokumentacja niekompletna
 ** Dokumentacja w stanie szczątkowym, daty skrajne niemożliwe do jednoznacznego ustalenia
*** Dokumentacja zniszczona przez powódź w 1997 roku

© 2001 - 2018    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 657491 razy