A A A     

Przechowywanie dokumentacji:
 

Nasza oferta skierowana jest zarówno do Syndyków i Likwidatorów jak i do Firm pragnących uporządkować zagadnienia związanie z zarządzaniem dokumentacją istniejącą w jednostce oraz ograniczyć ponoszone w związku z tym koszty.

 
  Zapewnimy Państwu kompleksową i profesjonalną, dostosowaną do Państwa potrzeb obsługę dokumentacji, obejmującą między innymi:

 • Przechowywanie akt w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach
 • Obsługę i udostępnianie dokumentacji poprzez:
  - pocztę elektroniczną,
  - pocztę tradycyjną ,
  - dostarczanie poszczególnych jednostek akt do siedziby Zleceniodawcy i odbiór ich po wykorzystaniu,
 • Wydawanie kopii dokumentacji według upoważnienia Zleceniodawcy
 • Wydawanie odpisów akt kadrowych i zaświadczeń o zarobkach dla byłych pracowników w tym na drukach Rp7 (ZUS).
 • Skanowanie dokumentacji oraz udostępnianie jej w formie elektronicznej.
 • Brakowanie dokumentacji po upływie okresów jej przechowywania oraz jej niszczenie przy użyciu profesjonalnych urządzeń z zachowaniem odpowiednich stopni tajności zgodnych z normą DIN 32 757.
 

Powierzenie nam opieki nad Państwa dokumentacją pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszelkie problemy związane z istniejącą dokumentacją oraz odpowiednim nadzorem nią; ułatwi dostęp do potrzebnych informacji a także zapewni znaczną redukcję ponoszonych w tym zakresie nakładów.

 

Szczegółowe informacje o prowadzonej przez nas składnicy akt znajdą państwo w dziale O archiwum.

 
 
« Cofnij

Linki

Niemodlin

Opole

Archiwum państwowe

UNESCO Archives Portal

Ellis Island
© 2001 - 2018    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 657485 razy