A A A     

Udostępnianie dokumentacji:
 
Obsługa byłych pracowników w zakresie wydawania odpisów dokumentów kadrowych oraz wydawania zaświadczeń o zarobkach na drukach Rp-7 odbywa się na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. Wszystkie dane pracownicze po przejęciu akt podlegają opracowaniu i zapisaniu w komputerowych bazach danych i są natychmiast dostępne.
 
W celu uzyskania potrzebnych dokumentów wystarczy skontaktować się telefonicznie lub E-mail, z naszym Archiwum celem sprawdzenia czy w Archiwum przechowywane są interesujące Państwa dokumenty. Po sprawdzeniu i zarejestrowaniu zgłoszenia prześlemy pocztą zwykłą lub elektroniczną formularz wniosku o udostępnienie akt do wypełnienia. We wniosku należy określić rodzaj potrzebnych dokumentów oraz podać dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby ubiegajacej się o udostępnienie dokumentów. Po otrzymaniu wypełnionego formularza oraz wniesieniu należnej opłaty bezzwłocznie prześlemy żadane dokumenty.
 
Można także zgłaszać się do nas osobiście, kancelaria Archiwum czynna jest codziennie w dni robocze od godziny 7.00 do godziny 15.00 . Zapewniamy szybką obsługę.
 
Stosowne formularze można pobrać tutaj: Formularz

UWAGA
Przed wysłaniem wniosku i wniesieniem opłaty prosimy skontaktować się z Archiwum i sprawdzić czy Archiwum dysponuje Państwa dokumentami. W minionych okresach przepisy dotyczące akt płacowych przewidywały krótsze okresy ich przechowywania i w związku z tym w wielu jednostkach zachowane akta są niekompletne.
 
« Cofnij

Linki

Niemodlin

Opole

Archiwum państwowe

UNESCO Archives Portal

Ellis Island
© 2001 - 2018    Archiwa Opolskie
Odwiedzono nas już 657489 razy